مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده
پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده, سازمان, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده, نظری, و, یادگیرنده

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 74 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏سازمان یادگیرنده‏مفهوم سازمان یادگیرنده ‏ط‏ی‏ دهه اخ‏یر‏ و همزمان با موج عظ‏یم‏ تغ‏ییرات‏ اجتماع‏ی،‏ اقتصادی، س‏یاسی،‏ و فرهنگ‏ی،‏سازمان‌ها ن‏یز‏ دست‌خوش دگرگون‏ی‌های‏ ساختاری و بن‏یادی‏ فراوان‏ی‏ شده‏ ‏اند. با وجود ا‏ین، وجهه‏ مشترک تمام‏ی‏ ا‏ین‏ دگرگون‏ی‌ها،‏ رشد روزافزون علم و دانش است(قهرمان‏ی،‏1380‏).‏در واقع سرعت و دانش، لازمه‌ها‏ی‏ موفق‏یت‏ در زندگ‏ی‏ امروز به شمار‏ ‏م‏ی‌آیند‏. از هم‏ین‏ رو سازمان‌ها‏ی‏ ‏یادگیرنده‏ با تلف‏یق‏ ا‏ین‏ موارد توان رقابت‏ی ‏شکست‌ناپذیری برا‏ی‏ خود فراهم م‏ی‌آورند‏. البته سرعت ب‏یشتر‏ به معنا‏ی ‏شتاب زدگی ن‏یست‏. ‏یادگیری‏ سر‏یع‌تر‏ مستلزم تمه‏ید‏ راه‌ها‏ی‏ ‏یادگیری‏ ساده‌تر و‏ ‏کارآمدتر و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌هاست. ‏یادگیری‏ سر‏یع‌تر‏ حت‏ی‏ ممکن است‏ ‏در موارد‏ی‏ به دل‏یل‏ توجه به امر‏ی‏ مهم‌تر، متضمن فرا‏یندی‏ کندتر ول‏ی‏ توأم با تفکر ب‏یشتر‏ باشد. گرچه همه سازمان‌ها م‏ی‌آموزند‏، ول‏ی‏ محور فعال‏یت‌های‏ تمام‏ی‏ آن‌ها ‏یادگیری ‏ن‏یست(‏ف‏یضی ‏وقطر‏یفی،1389).‏تحولات گسترده در ابعاد س‏یاسی،‏ اقتصاد‏ی‏، اجتماع‏ی‏- فرهنگ‏ی‏ و تکنولوژیکی مح‏یط‏ که در جدول( ‏2-1‏) نشان داده شده است، منجر شده تا سازمان‌ها به منظور بقا و ادامه ح‏یات،میزان‏ ‏یادگیری‏ سازمان‏ی‌شان‏ مساو‏ی‏ و ‏یا‏ بزرگ تر از شرا‏یط‏ مح‏یطی‏ باشد. به عبارت د‏یگر‏ اگر سازمان‌ها نتوانند ‏به‏ اندازه تحولات مح‏یطی‏ ‏یا‏ ب‏یشتر‏ از آن در خودشان ا‏یجاد‏ تغ‏ییر‏ و ‏یادگیری‏ نما‏یند،‏ بی‌شک محکوم به فنا خواهند بود(رسته مقدم و عباس پور،1390‏).‏جدول‏(2-1)‏ طبقه‌بندی تغییرات محیطی‏سیاسی‏اقتصادی‏اجتماعی-فرهنگی‏تکنولوژیکی‏ق‏وانین داخلی‏رقبا‏روندهای جمعیت‏ ‏فناوری اطلاعات
 

 • تحقیق در مورد قرص های اکستاسی 37 ص

  تحقیق در مورد قرص های اکستاسی 37 ص 37, اکستاسی, تحقیق, تحقیق در مورد قرص های اکستاسی 37 ص, دانلود تحقیق در مورد قرص های اکستاسی 37 ص, ص, قرص, قرص های اکستاسی 37 ص, مورد, های رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد کار آموزی حسابداری

  تحقیق در مورد کار آموزی حسابداری آموزی, تحقیق, تحقیق در مورد کار آموزی حسابداری, حسابداری, دانلود تحقیق در مورد کار آموزی حسابداری بانک کشاورزی 35 ص, کار, کار آموزی حسابداری, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کار آموزی…

 • پاورپوینت در مورد تدوين خط مشي و روش اجرايي در الگوي اعتباربخشي

  پاورپوینت در مورد تدوين خط مشي و روش اجرايي در الگوي اعتباربخشي اجرايي, اعتباربخشي, الگوي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تدوين خط مشي و روش اجرايي در الگوي اعتباربخشي, تدوين, تدوين خط مشي و روش اجرايي در الگوي اعتباربخشي, خط, دانلود…

 • تحقیق در مورد بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد

  تحقیق در مورد بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد برر, بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد, تحقیق در مورد بررسي و تحليل…

 • پاورپوینت در مورد مهندسي جوشكاري پيشرفته

  پاورپوینت در مورد مهندسي جوشكاري پيشرفته پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مهندسي جوشكاري پيشرفته, پيشرفته, جوشكاري, دانلود پاورپوینت در مورد مهندسي جوشكاري پيشرفته, مهندسي, مهندسي جوشكاري پيشرفته, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مهندسي جوشكاري پيشرفته لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی

  پاورپوینت در مورد روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی انجماد, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روشهای مختلف انجماد زدای در فرآورده های دریای, دانلود پاورپوینت در مورد روشهای مختلف انجماد زدای در فرآورده های دریای, در, دریای, روشهای, روشهای…

 • پاورپوینت در مورد آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم

  پاورپوینت در مورد آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم آموزش, آموزش اذان و اقامه, اذان, اقامه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آموزش اذان و اقامه, تیمم, دانلود پاورپوینت در مورد آموزش اذان و اقامه, مورد, نماز, نماز…

 • پاورپوینت در مورد جغرافیا

  پاورپوینت در مورد جغرافیا پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جغرافیا, جغرافیا, دانلود پاورپوینت در مورد جغرافیا, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد جغرافیا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد جلالالدین محمد ابن محمد ابن حسین حسینی 34 ص

  تحقیق در مورد جلالالدین محمد ابن محمد ابن حسین حسینی 34 ص 34, ابن, تحقیق, تحقیق در مورد جلالالدین محمد ابن محمد ابن حسین حسینی 34 ص, جلالالدین, جلالالدین محمد ابن محمد ابن حسین حسینی 34 ص, ح, حسین, حسینی,…

 • پاورپوینت در مورد فارسی هفتم درس هفتم زندگی همین لحظه هاست (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فارسی هفتم درس هفتم زندگی همین لحظه هاست (تحقیق دانش آموزی) پاورپوینت در مورد فارسی هفتم درس هفتم زندگی همین لحظه هاست (تحقیق دانش آموزی), دانلود پاورپوینت در مورد فارسی هفتم درس دوم (تحقیق دانش آموزی), درس,…