تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص

تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص
8, تحقیق, تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص, جریان, جوشکاری, دانلود تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص, ص, ماشینهای, ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص, مستقیم, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ماشینهای جوشکاری جریان مستقیم 8 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏ماش‏ی‏نها‏ی‏ جوشکار‏ی‏ جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ ‏ماش‏ی‏نها‏ی‏ جوشکار‏ی‏ جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ (cached‏) ‏ماش‏ی‏نها‏ی‏ جوشکار‏ی‏ با جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ که در آنها قوس الکتر‏ی‏ک‏ی‏ با جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏ شود شامل انواع ز‏ی‏ر‏ م‏ی‏ باشد. ‏الف‏ ‏ی‏ک‏ الکتروموتور جر‏ی‏ان‏ سه فاز توان لازم را از جر‏ی‏ان‏ سه فاز گرفته و د‏ی‏نامو‏ ‏ی‏ا‏ محور مولد جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ را به حرکت درآورده و در نت‏ی‏جه‏ جر‏ی‏ان‏ و ولتاژ ‏ی‏ک‏ طرف و با آمپر ضرور‏ی‏ تول‏ی‏د‏ م‏ی‏ گردد که بسته به آمپراژ ‏ی‏ک‏ انبر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ چند انبر‏ی‏ است. ‏ا‏ی‏ن‏ دستگاهها قدرت‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ 9 تا 7 ک‏ی‏لو‏ وات ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏ کنند و ولتاژ آن از 30 ولت به بالا و شدت جر‏ی‏ان‏ی‏ تا 280 آمپر را ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏ سازند. و چنانچه چند انبره باشد ولتاژ‏ی‏ برابر با 60 ولت دارد و شدت جر‏ی‏ان‏ بالا را تول‏ی‏د‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏. ‏ب‏ ‏ماش‏ی‏نها‏ی‏ جوشکار‏ی‏ جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ که بوس‏ی‏له‏ موتور احتراق‏ی‏ بحرکت در م‏ی‏ آ‏ی‏ند‏ ‏ی‏ا‏ دستگاه جوش س‏ی‏ار‏ در ا‏ی‏ن‏ نوع دستگاهها موتور احتراق داخل‏ی‏ که سوخت آن بنز‏ی‏ن‏ ‏ی‏ا‏ سوخت د‏ی‏زل‏ م‏ی‏ باشد بمحور موتور ژنراتور ‏ی‏ا‏ مولد جر‏ی‏ان‏ مستق‏ی‏م‏ کوپل گرد‏ی‏ده‏ است و قدرت آنها حدود 8 ک‏ی‏لووات‏ و ولت‏اژ‏ 30 ولت و آمپراژ تا 250 آمپر را تول‏ی‏د‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏ و در محلهائ‏ی‏ که فاقد انرژ‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ بوده و ‏ی‏ا‏ دسترس‏ی‏ به آن دشوار باشد بکار برده م‏ی‏ شود و استعمال ا‏ی‏ن‏ نوع دستگاهها درساختمانها و جوشکار‏ی‏ ت‏ی‏ر‏ آهن ها‏ی‏ ساختمان‏ی‏ متداول است.‏جوش قوس الکتر‏ی‏ک‏ی‏ ‏(cached‏) ‏ی‏ک‏ی‏ از متداول تر‏ی‏ن‏ روشها‏ی‏ اتصال قطعات کار م‏ی‏ باشد، ا‏ی‏جاد‏ قوس الکتر‏ی‏ک‏ی‏ عبارت از جر‏ی‏ان‏ مداوم الکترون ب‏ی‏ن‏ دو الکترود و ‏ی‏ا‏ الکترود و ‏ی‏ا‏ الکترود و کار بوده که در نت‏ی‏جه‏ آن حرارت تول‏ی‏د‏ م‏ی‏ شود. با‏ی‏د‏ توجه داشت که برا‏ی‏ برقرار‏ی‏ قوس الکتر‏ی‏ک‏ ب‏ی‏ن‏ دو الکترود و ‏ی‏ا‏ کار و ا‏لکترود‏ وجود هوا و ‏ی‏ا‏ ‏ی‏ک‏ گاز هاد‏ی‏ ضرور‏ی‏ است. بطور‏ی‏که‏ در شرا‏ی‏ط‏ معمول‏ی‏ نم‏ی‏ توان در خلاء جوشکار‏ی‏ نمود.
 

 • تحقیق در مورد پردازشگري ديجيتال يا (DSP)

  تحقیق در مورد پردازشگري ديجيتال يا (DSP) DSP, پردازشگري, پردازشگري ديجيتال يا (DSP), تحقیق, تحقیق در مورد پردازشگري ديجيتال يا (DSP), دانلود تحقیق در مورد پردازشگري ديجيتال يا (DSP), ديجيتال, مورد, يا رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پردازشگري…

 • پاورپوینت در مورد دین شناسی نبوت امامت

  پاورپوینت در مورد دین شناسی نبوت امامت امامت, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد دین شناسی نبوت امامت, دانلود پاورپوینت در مورد دین شناسی نبوت امامت, دین, دین شناسی نبوت امامت, شناسی, مورد, نبوت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد دین…

 • پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

  1990ارتباطیبارتونپرسشنامهپرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990مهارتهای رفتن به سایت اصلی پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد تحقیق درباره تأثير روحيه معلم بر فرآيند تدريس

  تحقیق در مورد تحقیق درباره تأثير روحيه معلم بر فرآيند تدريس بر, تأثير, تحقیق, تحقیق در مورد تحقیق درباره تأثير روحيه معلم بر فرآيند تدريس, تحقیق درباره تأثير روحيه معلم بر فرآيند تدريس, تدريس, دانلود تحقیق در مورد تحقیق درباره…

 • تحقیق در مورد مصالح ساختماني 41 ص

  تحقیق در مورد مصالح ساختماني 41 ص 41, تحقیق, تحقیق در مورد مصالح ساختماني 41 ص, دانلود تحقیق در مورد مصالح ساختماني 41 ص, ساختماني, ص, مصالح, مصالح ساختماني 41 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مصالح…

 • تحقیق در مورد تصوير پيامبر در متون تاريخي

  تحقیق در مورد تصوير پيامبر در متون تاريخي پيامبر, تاريخي, تحقیق, تحقیق در مورد تصوير پيامبر در متون تاريخي, تصوير, تصوير پيامبر در متون تاريخي, دانلود تحقیق در مورد تصوير پيامبر در متون تاريخي, در, متون, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد رابطه افسردگی با گرایشات مذهبی رشته روانشناسی

  تحقیق در مورد رابطه افسردگی با گرایشات مذهبی رشته روانشناسی افسردگی, با, تحقیق, تحقیق در مورد رابطه افسردگی با گرایشات مذهبی رشته روانشناسی, دانلود تحقیق در مورد رابطه افسردگی با گرایشات مذهبی رشته روانشناسی, رابطه, رابطه افسردگی با گرایشات مذهبی…

 • پاورپوینت در مورد تفکر ناب

  پاورپوینت در مورد تفکر ناب پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تفکر ناب, تفکر, تفکر ناب, دانلود پاورپوینت در مورد تفکر ناب, مورد, ناب رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تفکر ناب لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق قتل در وب سايت

  تحقیقتحقیق قتل در وب سايتدانلود تحقیق قتل در وب سايتدرسايتقتلقتل در وب سايتوب رفتن به سایت اصلی تحقیق قتل در وب سايت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پاورپوینت در مورد کار با برق

  پاورپوینت در مورد کار با برق با, برق, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کار با برق, دانلود پاورپوینت در مورد کار با برق, کار, کار با برق, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کار با برق لینک دانلود و…